Đăng ký thành viên

Tên tài khoản gồm các chữ cái và số, KHÔNG bao gồm khoảng trắng, ký tự đặc biệt

Nhập đúng thông tin địa chỉ email để xác nhận đăng ký thành viên

Không bắt buộc, khuyến khích nhập đầy đủ để nhận thông báo quan trọng

×
Đăng nhập

Nhập username hoặc email để đăng nhập

×

Chính sách quyền riêng tư

Trang web này được điều hành bởi TamKieu. Chúng tôi xử lý nhiều loại dữ liệu cá nhân, ví dụ như tên, địa chỉ email và thông tin trên nền tảng của chúng tôi.

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật dữ liệu và tuân thủ nghiêm ngặt luật bảo vệ dữ liệu của bạn. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi thu thập về người sử dụng khi sử dụng trang web này của chúng tối, cũng như cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

Quyền riêng tư của bạn quan trọng với chúng tôi vì vậy bạn vui lòng dành thời gian để tìm hiểu các điều khoản sử dụng của chúng tôi - và liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào.

Chúng tôi quản lý một số thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của những việc chúng tôi làm với dữ liệu cá nhân của bạn.

Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập

- Thông tin về họ tên

- Thông tin về email/số điện thoai

- Thông tin địa chỉ

- Thông tin về danh sách bạn bè nếu liên kết tài khoản Facebook

- Thông tin về các bài đăng mà bạn cấp quyền truy cập

Những thông tin này được chúng tôi sẽ dụng với mục đích mang lại trải nghiệm trên hệ thông website, bạn có quyền cho phép hoặc không cho phép (Nếu không cho phép vui lòng để trống)

Các quyền của quý vị

Theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bạn có một số quyền nhất định với tư cách là “đối tượng dữ liệu”. Các quyền của bạn bao gồm:

  1. Quyền truy cập – Bạn có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống mà chúng tôi xử lý. Quý vị cũng được quyền được biết những dữ liệu mà bạn cung cấp được chúng tôi sử dụng như thế nào, nhằm mục đích gì.
  2. Quyền sửa đổi – Bạn có quyền thay đổi  bất cứ thông tin nào đã được cập nhật trước đó trên hệ thống, và chúng tôi cam kết dữ liệu được cập nhật theo đúng ý của bạn.
  3. Quyền xóa bỏ – Bạn được phép xóa bỏ tất cả những thông tin mà bạn cung cấp (trừ họ tên, email) trên hệ thống. Chúng tôi cam kết không sao lưu dữ liệu bạn đã xóa ở bất cứ đâu.
  4. Quyền phản đối – Nếu phát hiện chúng tôi có sử dụng dữ liệu của bạn nhằm mục đích ngoài điều khoản sử dụng của website, bạn có quyền khiếu nại và chúng tối sẽ giải quyết khiếu nại trên tinh thành trách nhiệm và đúng pháp luật.